Wat is een EV / EBITDA of EV / EBIT multiple?

Home|Waarde bedrijf bepalen|Wat is een EV / EBITDA of EV / EBIT multiple?

Bij veel transacties wordt de prijs die voor een onderneming wordt betaald uitgedrukt in een zogeheten EV / EBITDA multiple of EV / EBIT multiple. Wat is dat precies?

EBITDA staat voor “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation”, ofwel de winst voor rente, belasting, afschrijving en amortisatie (afschrijving van immateriële activa). EBIT staat voor “Earnings Before Interest and Taxes”, ofwel de winst voor rente en belastingen.

Lees hier meer over EBITDA.