Private equity voor Innatoss Laboratories

Innatoss Laboratories is een onderzoeksorganisatie en expert op het gebied van cellulaire tests. Zij richt zich op chronische infectieziekten zoals Q-koorts en de ziekte van Lyme en heeft de ambitie tests te ontwikkelen die geschikt zijn om deze ziekten in een vroeg stadium te herkennen en te differentiëren tussen acute, genezen en chronische vormen.

InnatOss was op zoek naar groeikapitaal en kreeg contact met een groep informal investors, die op hun beurt Lingedael inhuurden om hen bij te staan. Uiteindelijk is het groeikapitaal via een aandelenemissie en achtergestelde leningen verschaft en heeft de onderneming voldoende financiering opgehaald voor de komende jaren.