EARN OUT REGELING

Home|Earn out regeling

Earn out regeling

Er is sprake van een earn out regeling als bij de verkoop van een onderneming een deel van de transactiesom later wordt voldaan en de hoogte van het bedrag afhankelijk is van nog te behalen (financiële) doelen. De earn out komt in de praktijk regelmatig voor, om verschillende redenen en met een wisselend verloop.

De belangrijkste reden om een earn out overeen te komen, is om een verschil in prijs(verwachting) tussen koper en verkoper te overbruggen, dat te maken heeft met een andere inschatting over de toekomst van de onderneming. Simpel gezegd, regelt een earn out dat er een extra bedrag betaald gaat worden als bepaalde toekomstige (financiële) resultaten gerealiseerd worden.

Overnamefinanciering lager

Een andere reden om te kiezen voor een earn out kan de financierbaarheid van een overname zijn. Door een deel van de koopsom later te betalen en te koppelen aan toekomstige resultaten, wordt de benodigde overnamefinanciering veelal lager, goedkoper en eenvoudiger te arrangeren.

Tot slot kan een earn out worden afgesproken om financiële risico’s te verdelen tussen koper en verkoper. Mochten er bijvoorbeeld na de overname financiële tegenvallers zijn, of ontstaan er claims onder de afgegeven garanties en vrijwaringen, dan kan koper dit verrekenen met nog te betalen earn out bedragen. Dat is voor koper eenvoudiger en minder risicovol, dan wanneer hij een bedrag moet terugvorderen bij verkoper.

Voorkom conflicten met earn out regeling

Hoewel de earn out veel voorkomt, is het gebruik ervan niet onomstreden en leidt het in de praktijk nogal eens tot discussies die kunnen uitmonden in conflicten. Omdat koper na de transactie de resultaten kan beïnvloeden, kan hij ook de hoogte van de earn out sturen.

Daarom is het voor verkoper verstandig om de earn out te koppelen aan duidelijke financiële doelen die ‘zo hoog mogelijk’ in de verlies- en winstrekening staan (bijvoorbeeld omzet). Voor koper geldt eigenlijk het tegenovergestelde en dat is uiteraard een basis voor discussies en conflicten.

Het is daarnaast van belang dat de onderneming na de transactie op dezelfde wijze kan worden voorgezet. Bij voorkeur door de verkoper, of anders minstens op basis van een overeengekomen businessplan, dat door verkoper nog te beïnvloeden is.

Het is tot slot belangrijk om de earn out periode zo kort mogelijk te laten zijn, maar in ieder geval niet langer dan drie jaar.

Earn out in de praktijk

Hoewel de earn out in de praktijk vaak wordt ingezet om (alsnog) tussen koper en verkoper tot een transactie te komen, raden wij aan om pas een earn out overeen te komen als dit echt niet anders kan. De meeste earn outs leiden na de transactie tot conflicten, tenzij er goed is nagedacht over bovenstaande issues en de gemaakte afspraken duidelijk en goed te controleren zijn.

Meer weten? Neemt contact op!

  Wilt u weten hoe Lingedael omgaat met uw persoonsgegevens? Lees dan hier ons Privacy Policy.

  Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

  Vriendelijke groet,

  Norman Morseld

  06 - 51 53 50 47
  downloads