Transactiedocumentatie bij verkoop van een bedrijf

Home|Bedrijf kopen, Bedrijf verkopen|Transactiedocumentatie bij verkoop van een bedrijf

Transactiedocumentatie bij verkoop van een bedrijf

In een verkoopproces gaat de verkoper veelal vertrouwelijke en uitgebreide informatie verstrekken. Hierbij is het belangrijk om gedurende dit proces zaken tijdig juridisch vast te leggen. Hieronder leggen we de belangrijkste transactiedocumentatie uit.

Geheimhoudingsverklaring

Een geheimhoudingsverklaring (waarvoor vaak Engelse termen wordt gebruikt, zoals: ‘non-disclosure agreement’ (‘NDA’) of ‘confidentiality agreement’), dient te worden ondertekend alvorens vertrouwelijke informatie te verstrekken. Het juiste moment is nadat de potentiële koper heeft aangegeven interesse te hebben (meestal naar aanleiding van een anoniem bedrijfsprofiel). De geheimhoudingsverklaring regelt dat de informatie, maar ook het feit dat er besprekingen zijn over verkoop van de onderneming, geheim worden gehouden. Tevens kan er ook in geregeld worden dat er geen personeel en/of klanten mogen worden benaderd door de kopende partij tijdens de besprekingen en gedurende een periode nadat de besprekingen zijn beë‘indigd. Hoewel schending van een geheimhoudingsverklaring zelden leidt tot een schadevergoeding, geeft het wel een duidelijk ‘commitment’ van de koper en is het daarmee een belangrijk onderdeel van de transactiedocumentatie.

(Indicatieve) Bieding

Vraag om schriftelijke biedingen en geef aan wat hierin opgenomen dient te worden. Zo wordt de koper gedwongen na te denken over de verschillende aspecten van de overname die voor verkoper belangrijk zijn en zal er minder ruimte zijn voor misverstanden en/of grote aanpassingen later in het proces bij de onderhandelingen hierover en het opstellen van de overige transactiedocumentatie.

Intentieverklaring

De veel gebruikte Engelse term voor dit document is ‘Letter of Intent’ (LOI). Indien partijen op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt over een transactie, dient dit nader op papier te worden vastgelegd. De LOI is vergelijkbaar met een voorlopig koopcontract, de belangrijkste transactiedocumentatie bij de aankoop van een huis. Echter, bij de verkoop van een bedrijf volgt na de LOI nog een intensief proces om tot een nadere juridische vastlegging te komen, waarbij misverstanden op de loer liggen. Duidelijke communicatie met korte lijnen en veel persoonlijk contact is hier essentieel voor succes.

Koop- / verkoopovereenkomst

Na het boekenonderzoek zullen meestal nog eindonderhandelingen plaatsvinden, over aanpassing van de afspraken uit de LOI naar aanleiding van dit onderzoek. Indien dit tot overeenstemming leidt, dan kan de laatste en belangrijkste transactiedocumentatie worden opgesteld, namelijk de verkoopovereenkomst (de Engelse term is ‘Share Purchase Agreement’ (SPA)). Naast deze overeenkomst, waarin alles wordt vastgelegd over de transactie, zijn er meestal nog aanvullende aandeelhoudersovereenkomsten en besluiten benodigd. Tevens zal de bank zijn kredietovereenkomst ter ondertekening voorleggen.

Zie ook onze whitepaper over het verkopen van een bedrijf.

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Norman Morseld

06 - 51 53 50 47
downloads