Pre-exit: verkoop uw bedrijf in twee stappen

Home|Bedrijf verkopen|Pre-exit: verkoop uw bedrijf in twee stappen

Stap 1: verkoop een deel van uw aandelen aan een investeerder

Een directeur groot-aandeelhouder (‘DGA’) voor een aanzienlijk deel laten cashen en dan nog verwachten dat hij op dezelfde wijze door blijft werken, was jarenlang ‘not done’ in de investeringswereld. De gedachte was, dat een ondernemer die financieel onafhankelijk is, niet meer voldoende gemotiveerd zou zijn. De afgelopen jaren hebben investeerders echter juist mooie successen weten te bereiken met deze zogenaamde pre-exit, waarbij een ondernemer een deel (30 – 70%) van zijn bedrijf aan een investeringsmaatschappij verkoopt, maar ook nog een substantieel belang houdt.

In de praktijk blijkt het verantwoordelijkheidsgevoel van een succesvolle ondernemer voor zijn personeel en klanten namelijk groot. Groot genoeg om, als zijn of haar financiële planning voor de toekomst na de pre-exit op orde is, een betrouwbare partner te laten zijn en de onderneming prima verder voort te zetten.

Uitzonderingen zijn er altijd, natuurlijk. Denk maar eens aan de (oudere) DGA die de vooruitgang van de onderneming belemmert en eigenlijk juist een stap opzij zou moeten zetten.

Stap 2: realiseer op termijn samen met een professional de volledige verkoop van uw bedrijf

Als de ondernemer echter nog scherp is, boven op de actualiteit zit en voldoende energie heeft, dan zal hij/zij beter dan wie dan ook in staat zijn om een succesvolle volledige exit mogelijk te maken, want dat is uiteindelijk bedoeling van de pre-exit.

Een professionele investeerder zal samen met de ondernemer  in de loop van enkele jaren de beste opvolging en verkoop organiseren. Zo zal de kans op een totale exit aanzienlijk toenemen. Niet zelden gebeurt dit dan tegen een hogere prijs en gunstigere condities, zodat zowel de ondernemer als de investeerder profiteren van de goede samenwerking. Een bijkomend voordeel tot slot is dat de ondernemer zijn activiteiten voor de onderneming langzaam kan afbouwen. Reacties van het personeel, klanten en leveranciers kunnen hierbij goed worden gemanaged. Geen wonder dat de pre-exit zo in opkomst is.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over deze transactievorm en welke partijen passen in uw geval? Neem dan contact met ons op en wij vertellen u hier graag meer over.

Relevante download

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Norman Morseld

06 - 51 53 50 47
downloads