Bedrijf optimaliseren voor verkoop

Home|Bedrijf verkopen, Waarde bedrijf bepalen|Bedrijf optimaliseren voor verkoop

Hoe uw bedrijf optimaliseren voor verkoop?

Drie goede jaren met realistische prognose

Gaat men een bedrijf optimaliseren voor verkoop, dan wil men idealiter drie goede historische jaren kunnen presenteren, met een prognose die hiermee in lijn is. Te vaak staan de geprognosticeerde resultaten echter niet in verhouding tot het verleden, hetgeen aan een koper moeilijk uit te leggen is.

Geen grote investeringen

Het is van belang om ervoor te zorgen dat voor de vaste activa, zoals machines en installaties, geen grote (vervangings) investeringen nodig zijn. Een bedrijf optimaliseren voor verkoop impliceert dat er tijdens of kort na de verkoop van de onderneming geen grote investeringen nodig zijn omdat dit een verkeerde indruk zal wekken bij kopers.

Stabiel klantenbestand

Grote recente of te verwachten wijzigingen in het klantenbestand of onder het personeel, zeker wanneer dit belangrijke relaties of personen betreft, zijn niet wenselijk wil men een bedrijf optimaliseren voor verkoop. Tevens geldt dat een grote afhankelijkheid van een of enkele klanten indien mogelijk dient te worden voorkomen, omdat dit het ondernemingsrisico verhoogt.

Onderscheidend

In het algemeen geldt dat een bedrijf verkopen dat niet echt onderscheidend is zal leiden tot een lagere transactieopbrengst en minder gunstige verkoop voorwaarden. De hoogste prijzen worden betaald voor ondernemingen die meer toevoegen voor een koper dan omzet en personeel alleen. Het loont daarom om de activiteiten van de onderneming hierop regelmatig te toetsen.

Fiscaal en juridisch optimaal

Wil men een bedrijf optimaliseren voor verkoop dan dient het onderdeel te zijn van een juridische structuur die fiscaal gunstig afrekenen mogelijk maakt. In veel gevallen impliceert dit een persoonlijke holding boven de werkmaatschappij(en), waardoor de verkoopopbrengsten onder de deelnemingsvrijstelling vallen en zonder belastingbetaling in de persoonlijke holding terechtkomen. Voer de benodigde wijzigingen in de juridische structuur ruim voor de verkoop van het bedrijf door. De fiscus accepteert sommige veranderingen namelijk alleen onder de voorwaarde dat er gedurende een bepaalde periode geen andere wijzigingen meer volgen.

Zie onze whitepaper over het verkopen van een bedrijf.

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Norman Morseld

06 - 51 53 50 47
downloads