Due diligence onderzoek

Due diligence? Stel prioriteiten tijdens het boekenonderzoek

Het boekenonderzoek of de ‘due diligence’ zorgt ervoor dat u zo goed mogelijk weet wat u koopt. Of anders gezegd: dat u bevestigd krijgt dat de informatie die de basis is voor de transactie, juist en volledig is.

Hoe gebeurt een due diligence onderzoek?

Een due diligence onderzoek wordt meestal uitgevoerd door specialisten zoals accountants, advocaten en fiscalisten. Omdat het kopen van een bedrijf voor velen geen dagelijkse zaak is, wordt erop vertrouwd dat de due diligence adviseurs zelf weten wat ze moeten onderzoeken. Dat is ook het geval, maar er wordt vaak slecht tot geen onderscheid gemaakt tussen belangrijke en onbelangrijke zaken. Dat leidt tot dikke rapporten waar u als koper weinig aan heeft. Om maar niet te spreken van de onnodige kosten.

Stel prioriteiten bij het due diligence onderzoek

Als het goed is, weet u zelf welke onderdelen van de onderneming en de transactie echt belangrijk zijn. Bespreek dit vooraf goed met uw due diligence adviseurs en leg vast wat voor u de prioriteiten zijn. Laat hen volgens deze prioriteiten werken en rapporteren, bijvoorbeeld door een tussentijdse rapportage af te spreken over de hoofdpunten. Als er dan breekpunten zijn, dan weet u dat snel en zijn de kosten nog beperkt wanneer u van de transactie af wilt zien. Tevens is het richting verkoper effectiever om de breekpunten zo snel mogelijk te melden, vooral als uw doel is om hiermee de prijs te verlagen. Hoe langer u hiermee wacht, hoe kleiner de (psychologische) impact. Een tussentijdse rapportage op hoofdpunten helpt dan uiteraard.

Laat alleen belangrijke zaken gedetailleerd onderzoeken

Zorg ervoor dat u met de due diligence adviseurs een duidelijke afspraak maakt over welke zaken u gedetailleerd onderzocht wilt hebben en welke zaken niet of minder gedetailleerd moeten worden bekeken. Dat kan bijvoorbeeld door een financiële drempel af te spreken. Zaken die onder die drempel vallen, kunnen dan als minder belangrijk worden bestempeld. Dit werkt ook goed als u vantevoren niet weet welke zaken belangrijk zijn.

Hoe due diligence kosten beperken?

Indien u tevens nog een maximum bedrag afspreekt dat de adviseurs mogen declareren voor hun werk, met een vast bedrag tot de tussenrapportage, wordt het onderzoeksproces meestal “vanzelf” al een stuk efficiënter. Het is ook aan te raden om uw corporate finance adviseurs het due diligence proces te laten regisseren en bewaken. Zij hebben ervaring met dit soort processen en die ervaring kunt u in uw voordeel gebruiken.

Zie ook onze whitepaper over het kopen van een onderneming.

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Norman Morseld

06 - 51 53 50 47
downloads