Blog-tips

Pre-exit: verkoop uw bedrijf in twee stappen

Stap 1: verkoop een deel van uw aandelen aan een investeerder Een directeur groot-aandeelhouder ('DGA') voor een aanzienlijk deel laten cashen en dan nog verwachten dat hij op dezelfde wijze door blijft werken, was jarenlang ‘not done’ in de investeringswereld. De gedachte was, dat een ondernemer die financieel onafhankelijk is, niet meer voldoende gemotiveerd zou zijn. De afgelopen jaren…
Lees meer

Hoe een bedrijf verkopen?

Hoe een bedrijf verkopen? Bent u (directeur) groot aandeelhouder en wilt u weten hoe uw bedrijf te verkopen? Betrek daar dan mensen bij die ervaring hebben en weten hoe bedrijf verkopen optimaal moet worden aangepakt. Het is op zich geen complex proces, maar omdat er vaak veel mensen bij komen kijken met hun eigen wensen en emoties, is…
Lees meer

Private equity schulden te hoog?

Wanneer zijn private equity schulden te hoog? Bij een management buy-out wordt vaak gebruik gemaakt van private equity. Een veel voorkomende 'klacht' is dat private equity schulden vaak veel te hoog zijn en/of dat private equity partijen de onderneming met te veel bankschulden opzadelen. Recent is deze discussie zelfs doorgedrongen tot de tweede kamer. Zie…
Lees meer

Goodwill

Wat is goodwill nou eigenlijk? Het woord goodwill wordt vaak gebruikt bij bedrijfsovernames. En het wordt ook net zo vaak misbruikt. Eigenlijk is het heel eenvoudig: goodwill is de prijs die wordt betaald voor (de aandelen van) een bedrijf boven het zichtbare eigen vermogen dat uit de boekhouding blijkt, op het moment van de transactie. Niets…
Lees meer

Waarde van een bedrijf bestaat uit toekomstige kasstromen

Waarde van een bedrijf dient gebaseerd te worden op de toekomstige cash flows Er zijn vele manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen. Het naast elkaar gebruiken van verschillende methoden en het wegen van de uitkomsten hiervan, komt in de praktijk helaas nog steeds voor. Hieronder zijn er nogal wat methoden die het verleden…
Lees meer

Bedrijf optimaliseren voor verkoop

Hoe uw bedrijf optimaliseren voor verkoop? Drie goede jaren met realistische prognose Gaat men een bedrijf optimaliseren voor verkoop, dan wil men idealiter drie goede historische jaren kunnen presenteren, met een prognose die hiermee in lijn is. Te vaak staan de geprognosticeerde resultaten echter niet in verhouding tot het verleden, hetgeen aan een koper moeilijk…
Lees meer

Vraagprijs van een bedrijf bepalen op basis van marktomstandigheden

Betrek vraag en aanbod in de sector bij de bepaling van de vraagprijs van een bedrijf Indien de vraagprijs van een bedrijf wordt bepaald in het kader van een transactie op korte termijn, dan is het essentieel om te weten of er veel kopers in de markt zijn. Volgens de normale principes van vraag en aanbod zal…
Lees meer

Meer succes bij een actieve aanpak bij verkoop van een bedrijf

Een actieve aanpak bij verkoop van een bedrijf: benader zelf de meest kansrijke kopers Veel ondernemers zijn in het verleden benaderd door partijen die interesse hebben getoond in de overname van hun bedrijf. Uiteraard kan het gunstig zijn voor de prijs, als een koper de eigenaar van een onderneming benadert, maar dit hoeft zeker niet…
Lees meer

Een koper van een bedrijf kan een verschillende achtergrond hebben

Koper van een bedrijf: het huidige management Een actief verkoopproces heeft als voordeel dat kopers met verschillende achtergronden benaderd kunnen worden. Tegenwoordig is in toenemende hierbij ook het zittende management mogelijke koper van een bedrijf, een zogenaamde management buy-out. Dit een kansrijk model omdat de managers zich bewezen hebben binnen de onderneming. Banken en investeerders financieren…
Lees meer

Bedrijf verkopen via management buy-out

Bedrijf verkopen via management buy-out komt veel voor Een bedrijf verkopen via management buy-out is populair en zal naar verwachting in de toekomst steeds vaker voorkomen. Investeerders participeren graag in ondernemingen met goed management dat de kans krijgt het bedrijf over te nemen waar het vaak al jaren de directie over voert. Dit maakt het risico…
Lees meer