BEDRIJFSWAARDE

Home|Bedrijfswaarde

Bedrijfswaarde

Het bepalen van de bedrijfswaarde is een van de eerste stappen in de richting van een succesvolle verkoop of koop van een bedrijf. Hoe het bepalen van de bedrijfswaarde werkt leggen wij hieronder kort uit.

Bedrijfswaarde berekenen: Meer dan alleen formules!

De waarde van een bedrijf is vooral afhankelijk van de toekomstige cash flows die met dat bedrijf kunnen worden gegenereerd. Om de bedrijfswaarde te bepalen is echter meer nodig dan het invullen van cijfers in een bepaalde formule. De waarde is namelijk afhankelijk van een aantal factoren die moeilijk in een formule zijn onder te brengen. Als de bedrijfswaarde dient te worden omgezet in een transactieprijs dan is onder andere vraag en aanbod van invloed. Dit kan de uiteindelijke opbrengst substantieel beïnvloeden.

Er zijn verschillende methoden om bedrijven te waarderen. Van heel eenvoudig tot zeer complex. Wij kennen alle methoden die gebruikt worden om bedrijven te waarderen. Echter, om de bedrijfswaarde goed te bepalen moeten marktkennis en ervaring worden gecombineerd. Slechts ‘theoretisch’ de bedrijfswaarde berekenen is niet voldoende als u een bedrijf wilt kopen of verkopen. Dit kan zelfs leiden tot een verkeerde uitkomst.

Wat is de waarde van uw bedrijf?

Wilt u weten wat uw bedrijf waard is? U kunt zelf (indicatief) uw bedrijfswaarde bepalen met behulp van onze waarderingstool. Daarnaast zijn wij graag bereid om u te informeren over de waarde van uw bedrijf, tijdens een vrijblijvend gesprek. U kunt ons in alle vertrouwelijkheid bereiken via info@lingedael.nl of 073-6890610.

Bedrijfswaarde bepalen: Een hulpmiddel om te komen tot koopprijs

In de meeste gevallen worden wij ingehuurd om een transactie tot stand te brengen. Voor ons is het waarderen van bedrijven dan ook vooral een hulpmiddel, om te komen tot een zo gunstig mogelijke prijs. Een optimale prijs is het resultaat van goed onderhandelen en niet (alleen) van het gebruiken van de ‘juiste’ formules. Wij kijken daarom op verschillende manieren naar de waarde van een bedrijf, afhankelijk van de situatie en de tegenpartij. Het is ons doel daarbij altijd om te komen tot een voor u optimale prijs.

Bedrijfswaarde: ‘cash and debt free’ versus aandelenwaarde

Professionals bepalen de waarde van een bedrijf eerst ‘cash and debt free’, ofwel schuldvrij. Na aftrek van de netto rentedragende schulden resteert de waarde van het eigen vermogen, dit zijn meestal aandelen. Bent u op zoek naar meer informatie over de bedrijfswaarde berekenen en wilt u hier meer over weten, dan verwijzen wij u graag door naar het rekenvoorbeeld ‘cash & debt free’. Daarin wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe de waarde van aandelen wordt afgeleid van de schuldvrije waarde van een bedrijf.

Documentatie over het waarderen van een bedrijf

Rekenvoorbeeld

Download Whitepaper en Stappenplan over het kopen van een bedrijf

Waardeindicatie

Bereken vrijblijvend en vertrouwelijk zelf (indicatief) de waarde van een bedrijf

Transacties

Zie ‘Onze transacties’ voor een selectie van de door ons begeleidde transacties

Contact

Interesse? Graag maken wij vrijblijvend kennis om te kijken of wij de juiste adviseur zijn voor u. U kunt daarvoor het formulier hieronder invullen.

    Wilt u weten hoe Lingedael omgaat met uw persoonsgegevens? Lees dan hier ons Privacy Policy.

    Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

    Vriendelijke groet,

    Norman Morseld

    06 - 51 53 50 47