Bedrijfsovername markt

Bedrijfsovername markt op de voet volgen!

Tijdens de verkoop van een onderneming kunnen de omstandigheden van de bedrijfsovername markt zelf grote invloed hebben op de prijs en condities van een transactie. Als gevolg van de economische crisis stonden bijvoorbeeld de prijzen van ondernemingen de laatste jaren onder druk en werden transacties meer op basis van ‘earn-out’ regelingen afgesloten. Bij een earn-out regeling wordt de transactieopbrengst afhankelijk gemaakt van de toekomstige resultaten.

Zorg dat goede resultaten aangetoond kunnen worden

We zien dat veel ondernemingen in de afgelopen jaren minder goede financiële resultaten hebben behaald, waardoor lagere verkoopopbrengsten worden gerealiseerd tenzij de toekomst aantoonbaar beter zal worden dan het verleden. Als een maximale prijs belangrijk is, kan het verstandig zijn te wachten totdat de verwachte verbetering van de resultaten ook echt aangetoond kan worden.

Betrek omstandigheden bedrijfsovername markt bij uw beslissingen

Naast de algemeen economische omstandigheden dient tevens te worden gekeken naar de betreffende sector. Kopers zullen veelal uit dezelfde sector komen en financierende partijen kijken uiteraard naar de ontwikkelingen in die sector. Vinden er veel transacties plaats in een bepaalde sector, dan is dat gunstig en is er doorgaans veel vraag en vergelijkingsmateriaal. Vooral private equity partijen willen nog wel eens een verhoogde interesse krijgen in een sector als daarin veel transacties plaatsvinden. Dit heeft vrijwel altijd een prijsverhogend effect. Maar aan het einde van een consolidatie binnen een sector kan het wel eens te laat zijn om een optimale verkoopopbrengst te realiseren. Wees er dus op tijd bij, indien er veel overnames plaatsvinden in uw sector!

Kijk naar de markt van bank financiering voor acquisities

De afgelopen jaren hebben we kunnen zien hoe in een korte periode de financieringsbereidheid van banken sterk is afgenomen, terwijl die met hun (overname)financieringen van groot belang zijn om transacties mogelijk te maken. Hoe gunstiger de condities van banken zijn, des te hoger kunnen de koopprijzen voor ondernemingen zijn. De afgelopen jaren was echter sprake van het tegenovergestelde, met een bijbehorend prijsdrukkend effect. De bereidheid van banken om acquisities te financieren is belangrijk in de bedrijfsovername markt.

Check of uw sector verhoogde interesse heeft van investeerders

Soms zijn er naast banken ook investeerders nodig om een transactie te financieren. Bijvoorbeeld bij een management buy-out, wanneer het management over onvoldoende eigen middelen beschikt en/of de bank slechts een deel wil financieren. Indien er veel investeerders op de bedrijfsovername markt actief zijn, dan is dat gunstig en verhoogt het de kans op een transactie aanzienlijk. De betrokkenheid van een investeerder met een goede reputatie maakt het bovendien gemakkelijker om de gewenste bancaire financiering te verkrijgen.

De ontwikkelingen onder de banken en investeerders kunnen sterk uiteenlopen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de banken minder zijn gaan financieren, terwijl veel investeerders zeer liquide zijn en juist bereid zijn meer te investeren.

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Norman Morseld

06 - 51 53 50 47
downloads