Zeggenschap investeerder te groot bij management buy-out

Home|Investeerders, Management buy-out|Zeggenschap investeerder te groot bij management buy-out

Bang dat zeggenschap investeerder te groot is bij een management buy-out?

Natuurlijk wil een investeerder invloed kunnen uitoefenen over het door hem of haar toevertrouwde geld, maar zeggenschap investeerder ziet meestal op grote en belangrijke beslissingen. Er zijn weinig investeerders die zelf de operationele taken willen en kunnen uitvoeren en daar direct zeggenschap in willen. Daarom werkt  een investeerder graag samen met een of meer managers van het overgenomen bedrijf als mede-aandeelhouder. De investeerder  heeft u nodig om uw kennis, ervaring en klantrelaties. Zijn kernactiviteit is het doen van investeringen en het laten renderen daarvan. De dagelijkse gang van zaken laat een investeerder graag aan u over.

Maak goede afspraken met de investeerder over zeggenschap

Onafhankelijk van het feit of de investeerders nu een meerderheid of een minderheidsbelang verwerven is het verstandig en mogelijk om goede afspraken te maken over ieders rol en verantwoordelijkheid na de transactie. Belangrijk daarbij zijn ‘exit’ afspraken, voor het geval dat de investeerders hun belang in de onderneming willen verkopen. Zorg ervoor dat deze afspraken vroeg en vooraf op papier zijn geregeld, zodat er nooit misverstanden over bestaan. Laat ook altijd een ervaren jurist de aandeelhoudersovereenkomst beoordelen. U krijgt maar een kans om de afspraken vast te leggen voor de komende jaren. Praat ook altijd met meerdere investeerders, dat verbetert uw onderhandelingspositie.

Zorg ervoor dat zeggenschap investeerder niet nodig is, door tijdige en goede periodieke informatie verschaffing

U moet er uiteraard altijd op rekenen dat de investeerders u en de onderneming nauwlettend zullen volgen, bijvoorbeeld via een raad van commissarissen en periodieke informatie-verschaffing. Als u de investeerder daarnaast pro-actief, regelmatig en transparant informeert, zult u normaal gesproken veel vrijheid krijgen om als ondernemer uw bedrijf te leiden. Bij een goede samenwerking tussen management team en investeerder, is het doordrukken van besluiten door juridische zeggenschap niet nodig.

Zie ook onze whitepaper over management buy-outs

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Rob Olfers

06 - 51 96 94 93
downloads