Vraagprijs van een bedrijf bepalen op basis van marktomstandigheden

Home|Bedrijf verkopen|Vraagprijs van een bedrijf bepalen op basis van marktomstandigheden

Betrek vraag en aanbod in de sector bij de bepaling van de vraagprijs van een bedrijf

Indien de vraagprijs van een bedrijf wordt bepaald in het kader van een transactie op korte termijn, dan is het essentieel om te weten of er veel kopers in de markt zijn. Volgens de normale principes van vraag en aanbod zal de verkoopopbrengst waarschijnlijk lager zijn als er nauwelijks kopers zijn. Dit geldt uiteraard ook indien er veel vergelijkbare ondernemingen worden aangeboden. Een optimale verkoop vindt plaats als er veel belangstelling is en er maar weinig alternatieven zijn voor de kopers. De kracht in onderhandelingen zit hem namelijk in goede alternatieven die er zijn.

Houd rekening met de ontwikkelingen in de branche

Tevens is verstandig om trends in de branche te volgen. Soms is er sprake van consolidatie in de sector. Het is slim om van deze ontwikkelingen, die van korte duur kunnen zijn, gebruik te maken. De bedrijven die als eerste meeliften op deze ontwikkelingen zullen tegen hogere prijzen verkocht worden. De vraagprijs van een bedrijf kan dan hoger zijn.

Er kan ook rekening worden gehouden  met de ontwikkelingen in de branche, door de bedrijfsvoering aan te passen. Met andere woorden: zorg dat de onderneming goed aansluit bij wat wordt gevraagd in de markt.

Kijk naar vergelijkbare recente transacties

Kijken naar vergelijkbare transacties die recent in de branche hebben plaatsgevonden en tegen welke prijs en condities dit is gebeurd, is een belangrijke bron van informatie bij de het bepalen van de vraagprijs van een bedrijf. Het is altijd verstandig om het bedrijf te waarderen op basis van een ‘discounted cash flow’ methode (vooral om het bedrijf goed te begrijpen), maar het is van groot belang de marktinformatie in de vorm van recente transacties hierbij te betrekken, om tot een realistische vraagprijs en optimale verkoopprijs van een bedrijf te komen.

Zie onze whitepaper over het verkopen van uw onderneming.

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Norman Morseld

06 - 51 53 50 47
downloads