Een koper van een bedrijf kan een verschillende achtergrond hebben

Home|Bedrijf verkopen|Een koper van een bedrijf kan een verschillende achtergrond hebben

Koper van een bedrijf: het huidige management

Een actief verkoopproces heeft als voordeel dat kopers met verschillende achtergronden benaderd kunnen worden. Tegenwoordig is in toenemende hierbij ook het zittende management mogelijke koper van een bedrijf, een zogenaamde management buy-out. Dit een kansrijk model omdat de managers zich bewezen hebben binnen de onderneming. Banken en investeerders financieren een dergelijke overname ook graag. Belangrijke vraag die uiteraard wel beantwoord dient te worden is of de managers ook ondernemers zijn. We raden aan om deze optie serieus te bekijken, om volledige en effectieve medewerking van het management te krijgen in een verkoopproces.

Koper van een bedrijf: de strategische partij

Hoewel we de management buy-out als eerste optie hebben genoemd wordt in de praktijk veelal als eerste gedacht aan strategische partijen. Dit zijn vaak grotere bedrijven uit dezelfde sector of bedrijven uit andere sectoren met goed passende activiteiten. In het algemeen zijn dit de meest logische gegadigden en is er vanuit de lopende business al contact tussen de bedrijven.

Koper van een bedrijf: de investeerder

Het is tegenwoordig ook verstandig om financiële partijen te benaderen. In de praktijk worden dan vaak private equity fondsen bedoeld maar soms kunnen ‘informal investors’ tevens interessant zijn. Deze laatste zijn wel moeilijke te vinden omdat ze zich over het algemeen weinig doen om zich te profileren. Investeerders kunnen deelnemingen in bedrijven hebben waar men ondernemingen aan wil toevoegen, waardoor ze op dat moment eigenlijk een strategische partij zijn. Ook kan aan de huidige managers worden gevraagd een belang te verwerven waardoor er sprake is van management buy-out.

Koper van een bedrijf: de MBI-er

Tot slot kan een koper van een bedrijf bestaan uit een persoon die zich inkoopt. Dit is echter een minder kansrijk model omdat naast het ondernemerschap dient te worden beoordeeld of deze persoon geschikt is voor de onderneming. Management buy-in komen om die reden minder voor.

Zie ook onze whitepaper over het verkopen van een bedrijf.

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Rob Olfers

06 - 51 96 94 93
downloads