Informatiememorandum dient alle beslissingsvariabelen te bevatten

Home|Bedrijf verkopen|Informatiememorandum dient alle beslissingsvariabelen te bevatten

Stel een informatiememorandum samen met alle beslissingsvariabelen

Indien potentiële kopers van een bedrijf benaderd worden, dan wordt vaak om een zo concreet mogelijke terugkoppeling gevraagd, waaronder
een (indicatieve) prijs. Hierbij geldt dat hoe beter de verstrekte informatie in het is, des te concreter en betrouwbaarder de terugkoppeling van de koper kan zijn. Daarbij moeten niet alleen de positieve, maar ook de minder positieve zaken en risico’s naar voren worden gebracht. Op die manier is een voorstel van een koper gebaseerd op alle belangrijke zaken en is er meer duidelijkheid over de transactie. Alleen indien er nieuwe informatie beschikbaar komt zal er later in het proces mogelijk op zaken teruggekomen kunnen worden. Processen waarbij de minder positieve informatie pas later naar boven komt, eindigen meestal in sterke prijsverlagingen of zelfs in het opbreken van het verkoopproces. Zeker als dit informatie is die bekend had moeten zijn bij verkoper. Zorg er dus voor dat alle belangrijke informatie in het informatiememorandum is opgenomen.

De informatie wordt geverifieerd tijdens het boekenonderzoek

Het heeft geen zin om bekende problemen of risico’s niet te vermelden in het informatiememorandum. In de meeste gevallen zal een (uitgebreid) boekenonderzoek onderdeel van het verkoopproces zijn, waardoor zaken toch naar boven zullen komen. Verkoper heeft daarnaast een plicht om alle belangrijke informatie te verschaffen die een koper redelijkerwijs nodig heeft om zich op basis van een voldoende onderzoek een oordeel te kunnen vormen. Wordt na de transactie duidelijk dat dit niet het geval was, dan kan dit zelfs leiden tot vergoeding van kosten en of van het indien van claims vanwege geleden schade.

Goede informatie aan het begin voorkomt teleurstellingen later in het verkoopproces

Geef daarom zelf alle relevante informatie in een informatiememorandum aan het begin van het proces, zodat de juiste koper overblijft en deze een bod kan uitbrengen dat niet meer substantieel zal veranderen later in het proces. Het verkoopproces kan dan effectief doorlopen worden, zonder grote wijzigingen in prijs en voorwaarden.

Zie ook onze whitepapers over het verkopen van een onderneming.

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Norman Morseld

06 - 51 53 50 47
downloads