Bedrijf verkopen via management buy-out

Home|Bedrijf verkopen, Management buy-out|Bedrijf verkopen via management buy-out

Bedrijf verkopen via management buy-out komt veel voor

Een bedrijf verkopen via management buy-out is populair en zal naar verwachting in de toekomst steeds vaker voorkomen. Investeerders participeren graag in ondernemingen met goed management dat de kans krijgt het bedrijf over te nemen waar het vaak al jaren de directie over voert. Dit maakt het risico voor de investeerders lager dan indien het management niet participeert of van buiten de onderneming komt (management buy-in).

Veel interesse in bedrijf verkopen via management buy-out

De ruime beschikbaarheid van geld bij investeerders maakt dat veel van deze partijen op zoek zijn naar management buy-out cases. Voor sommige sectoren geldt dat er (momenteel) weinig strategische kopers zijn en dan is een management buy-out wellicht zelfs een van de weinige manieren voor de ondernemer om zijn bedrijf over te dragen. Indien wordt verkocht aan het management samen met een professionele investeerder, dan hoeft dat zeker niet een lage verkoopprijs tot gevolg te hebben.

Familiebedrijf verkopen via management buy-out?

Waar het vroeger veel voorkwam dat ondernemingen generaties lang in het bezit van dezelfde familie bleven, is dit tegenwoordig steeds minder het geval. Als er geen opvolging binnen de familie is, lijkt verkoop aan een concurrent de enige optie. Een familie bedrijf verkopen via een management buy-out geeft veel meer het gevoel dat de onderneming ‘binnen de familie’ blijft. Terwijl de koopprijs niet lager hoeft te zijn dan bij verkoop van het bedrijf aan een concurrent. Vooral als er investeerders worden aangetrokken, kan een management buy-out een uitstekende prijs opleveren. Terwijl u de toekomst ‘gunt’ aan degenen die al jaren de onderneming voor of met u hebben geleid.

Ook als het management dat eigenaar van de onderneming gaat worden van dezelfde familie is, kan verkoop via een management buy-out met een investeerder een passend alternatief zijn. Hiermee kan in veel gevallen worden voorkomen dat (een deel van) de koopprijs later wordt ontvangen, of deze afhankelijk te maken van de toekomst, zonder dat u nog bij de onderneming betrokken bent. Dit laatste is vaak een bron van problemen in de familie, terwijl dit voorkomen had kunnen worden.

Zie ook onze whitepaper over management buy-outs.

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Rob Olfers

06 - 51 96 94 93
downloads