Waarde van een bedrijf bestaat uit toekomstige kasstromen

Home|Bedrijf kopen, Bedrijf verkopen, Investeerders, Management buy-out, Waarde bedrijf bepalen|Waarde van een bedrijf bestaat uit toekomstige kasstromen

Waarde van een bedrijf dient gebaseerd te worden op de toekomstige cash flows

Er zijn vele manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen. Het naast elkaar gebruiken van verschillende methoden en het wegen van de uitkomsten hiervan, komt in de praktijk helaas nog steeds voor. Hieronder zijn er nogal wat methoden die het verleden waarderen, terwijl alleen de toekomst relevant is.

De koopprijs dient terugverdiend te worden uit toekomstige kasstromen

De enige juiste methoden om een bedrijf te waarderen zijn gebaseerd op toekomstige cash flows, omdat dit hetgeen is dat een eventuele koper verwerft. Met deze kasstromen van de onderneming zal de koopsom en veelal benodigde financiering dienen te worden terugverdiend.

Hoe dit werkt? Download het gratis rekenvoorbeeld over het Cash & Debt free waarderen van een onderneming.

Waarde van een bedrijf wordt makkelijk te hoog geschat

Ondernemers zijn van nature vaak positief ingestelde mensen. Het gevaar is dat hierdoor te positief wordt geprognosticeerd en het risicoprofiel van de onderneming wordt onderschat. Combinatie van beide aspecten leiden vaak tot een te hoge waardering. Dit veroorzaakt weer te hoge prijsverwachtingen indien wordt overwogen het bedrijf te verkopen.

Transacties mislukken door te positief beeld van de waarde van een bedrijf

De verkoper zal voor zijn gevoel geld gaan verliezen als hij in een verkoopproces uiteindelijk op een lagere verkoopopbrengst uitkomt dan de waardering en/of alleen een transactie mogelijk is met een groot deel in de vorm van een earn-out. Het is de vraag of waarde ooit haalbaar is geweest maar de lagere opbrengst zal niettemin als een verlies worden ervaren.

Neem de tijd voor de juiste input van een waardering

Zorg er dus voor, dat prognoses realistisch en goed onderbouwd zijn. Zorg ervoor dat betrokkenen het verdienmodel van de onderneming goed begrijpen. Hoewel strikt genomen niet relevant, blijft het verleden daarbij uiteraard een belangrijk referentiepunt. Om de juiste waarde van een bedrijf te bepalen kan er tot slot nog genormaliseerd worden voor kosten en baten die in de toekomst niet relevant zijn.

Zie ook onze whitepapers over het verkopen van een bedrijf of download het rekenvoorbeeld Cash & Debt free

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Norman Morseld

06 - 51 53 50 47
downloads