Private equity schulden te hoog?

Wanneer zijn private equity schulden te hoog?

Bij een management buy-out wordt vaak gebruik gemaakt van private equity. Een veel voorkomende ‘klacht’ is dat private equity schulden vaak veel te hoog zijn en/of dat private equity partijen de onderneming met te veel bankschulden opzadelen. Recent is deze discussie zelfs doorgedrongen tot de tweede kamer. Zie bijvoorbeeld tweedekamer.nl. Een interessante vraag daarbij is waarom private equity ‘de schuld’ krijgt van teveel bank financiering, terwijl het de bank is die deze financiering verstrekt, maar dat terzijde.

Waarom gebruikt een investeerder in private equity schulden als financieringsbron?

Private equity partijen proberen bij de aankoop van een bedrijf altijd de financieringsstructuur te optimaliseren. Dit betekent dat men op zoek gaat naar de goedkoopste financieringsbronnen voor de transactie. Bancaire financiering is daarbij vaak de goedkoopste vorm. De rente is relatief laag, vergeleken met de rendementseis die door investeerders wordt gesteld. Daarnaast is deze rente fiscaal aftrekbaar, onder bepaalde voorwaarden. De ‘truc’ is, dat hoe minder eigen geld de private equity investeerder zelf moet investeren, des te hoger het rendement op het geïnvesteerde vermogen wordt.

Wanneer is er sprake van te veel private equity schulden?

Een bank zal altijd kijken naar de hoeveel ‘garantievermogen’ die wordt gebruikt voor de financiering van een bedrijfsovername. Daarbij rekent zij het vermogen dat door een investeerder wordt ingebracht mee, zolang dit maar is achtergesteld ten opzichte van de bank. Kort gezegd betekent dit dat als de onderneming failliet gaat, de bank eerst betaald zal worden uit de opbrengsten en de investeerder pas daarna. De investeerder zal het door hem ingebrachte vermogen echter ook graag inbrengen als schuld waarop moet worden afgelost en waarover rente moet worden betaald. Dit verkleint het risico voor de investeerder. Als er onvoldoende met het bovenstaande rekening wordt gehouden, kan het voorkomen dat de financieringsstructuur te risicovol is voor de onderneming en/of de andere aandeelhouders. Indien de onderneming vervolgens slecht presteert, kan er sprake zijn van te veel (private equity) schulden.

Hoe te veel private equity schulden voorkomen?

Een voorwaarde voor een gezonde financieringsstructuur is, dat die wordt gebaseerd op realistische veronderstellingen over de toekomst. Als manager van de onderneming, weet u beter dan vele anderen wat realistisch is in dit verband. Belangrijk is om bij de prognoses niet alleen rekening te houden met goede, maar vooral ook met slechte scenario’s. U moet daarbij reserves inbouwen, gebaseerd op cash flow prognoses. Als deze scenario’s laten zien dat de onderneming in cash flow problemen kan komen, terwijl die scenario’s in uw ogen niet ondenkbaar zijn, dan is het zaak hier een punt van te maken. Zowel bij de bank als bij de private equity investeerder. Als u het goed aanpakt, zullen ze uw analyse volgen en een minder risicovolle financiering accepteren. Als u onvoldoende ervaring heeft met het maken van dit soort financiële modellen en prognoses, laat u dan adviseren door mensen met ervaring. Uiteindelijk is er namelijk niemand gebaat bij een onderneming die in de problemen komt.

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Norman Morseld

06 - 51 53 50 47
downloads