Intentieverklaring: leg de hoofdlijnen vast, maar houd het eenvoudig

Home|Bedrijf kopen|Intentieverklaring: leg de hoofdlijnen vast, maar houd het eenvoudig

Intentieverklaring bij het kopen van een bedrijf?

Het kopen van een bedrijf gebeurt in een aantal stappen. Na het doen van een indicatief-bod en overeenstemming daarover, volgt het onderhandelen over de bijkomende voorwaarden en andere afspraken. Vaak worden de hoofdlijnen van een transactie dan vastgelegd in een zogenaamde intentieverklaring, voordat met de “due diligence” (het boekenonderzoek) wordt begonnen. In vakjargon wordt dit ook wel een “Letter of intent” (LOI) of “Memorandum of understanding” (MOU) genoemd.

Transactie nog niet gedaan na tekenen intentieverklaring

Denk echter niet dat na het tekenen van een LOI de transactie is gedaan. Een gang naar de rechter, indien de verkoper na het tekenen van een intentieverklaring toch niet wil verkopen, is meestal geen goede methode om de transactie toch af te dwingen. Het levert u hooguit een schadevergoeding op. Daarnaast moet u zich sterk afvragen of u de onderneming nog wel wilt kopen, als de verkopende partij(en) u niet als koper willen.

Een goede intentieverklaring schept uitgangspunt voor succesvolle transactie

Het bovenstaande wil echter niet zeggen, dat een intentieverklaring geen zin heeft. Integendeel, het is een prima methode om te zien of koper en verkoper inderdaad overeenstemming hebben bereikt over de belangrijkste punten. Een goede vastlegging daarvan kan veel problemen later in het proces voorkomen. Daarnaast is een intentieverklaring nuttig om duidelijke afspraken te maken over hoe moet worden omgegaan met “gebreken” die tijdens het due diligence onderzoek worden gevonden. Besteed daar voldoende aandacht aan en leg vast wat er gebeurt met koopprijs en voorwaarden, als bijvoorbeeld de winst die uit het boekenonderzoek volgt lager is dan u is voorgehouden. Zorg er ook altijd voor dat u als koper onder de transactie uit kunt, als de resultaten van het due diligence onderzoek u niet bevallen. Het is daarom verstandig deze clausule zo ruim mogelijk te maken.

Zie onze downloads voor meer achtergrondinformatie over het kopen van een onderneming.

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Rob Olfers

06 - 51 96 94 93
downloads