Bedrijf kopen: indicatief bod

Home|Bedrijf kopen, Management buy-out|Bedrijf kopen: indicatief bod

Bedrijf kopen: geef snel duidelijkheid door een indicatief bod

Een bedrijf kopen begint meestal met het doen van een indicatief bod. Vooral indien u zelf de eigenaar van een bedrijf heeft benaderd en/of er geen formeel verkoopproces is, is het belangrijk om snel en duidelijk te handelen. Doe daarom relatief snel een indicatief bod dat professioneel is opgebouwd. Dat schept vertrouwen en geeft aan dat u serieus bent. Probeer dit gedurende het gehele proces vast te houden.

Een bedrijf kopen en een bod doen? Stel niet onnodig veel vragen in het begin

Natuurlijk heeft u veel (financiële) informatie nodig om een bedrijf te kunnen beoordelen. En hoe meer informatie u krijgt, des te beter kunt u deze beoordeling uitvoeren. In het begin van een koopproces gaat het echter om de hoofdlijnen, waarvan uiteraard de koopprijs erg belangrijk is. Is er geen overeenstemming over de koopprijs te bereiken, dan zijn vervolgstappen overbodig. Probeer daarom zo snel mogelijk duidelijkheid te geven en te krijgen over de prijs, door het doen van een indicatief bod. Gebruik daarbij de ontvangen informatie en ga ervan uit dat die correct is. Stel dus niet onnodig veel vragen, maar vraag alleen informatie die nodig is om een indicatief bod te kunnen doen. Dat werkt doorgaans veel effectiever dan in het begin van het proces te proberen om zoveel mogelijk informatie te vragen. Dit wekt wantrouwen en mogelijk zelfs irritatie op. En irritaties in het begin, leiden zelden tot een succesvolle transactie.

Baseer uw indicatieve bod op de ontvangen informatie, due diligence komt daarna

Bedenk dat alle informatie die u heeft ontvangen, wordt geacht te zijn meegenomen in uw bod. Het is daarom ook gewoon eenvoudiger en sneller om een indicatief bod te baseren op beperkte informatie. Uiteraard moet u wel altijd doorvragen indien u de ontvangen informatie niet begrijpt.

In principe is de verkoper verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie, zeker in het begin van een proces. Dat is ook een belangrijk onderdeel van de garanties die een verkoper hoort te geven. Gebruik dit in uw voordeel en vermeld duidelijk dat dit uw uitgangspunt is bij het doen van een bod. Maak in uw bod wel duidelijk wat het gevolg is als uw uitgangspunten onjuist blijken te zijn. Dat maakt uw onderhandelingen een stuk transparanter en krachtiger. Geef ook altijd aan dat het gaat om een indicatief bod, waar partijen nog geen rechten aan kunnen ontlenen.

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Norman Morseld

06 - 51 53 50 47
downloads