Groei bedrijf nodig voor management buy-out?

Home|Bedrijf kopen, Investeerders, Management buy-out|Groei bedrijf nodig voor management buy-out?

Groei bedrijf is geen voorwaarde voor investeerders

Het is een misverstand dat banken en investeringsmaatschappijen alleen uit zijn op snelgroeiende bedrijven. Een trage, maar solide groeier geldt vaak als een geliefd(er) object voor financiers. Dat komt omdat dergelijke bedrijven meestal een stabiele cashflow hebben. De risico’s van dit soort bedrijven zijn beperkter en dat is voor een management buy-out een belangrijke voorwaarde. Als u een management buy-out overweegt, is het dus niet nodig dat het om een groei bedrijf gaat.

Is een groei bedrijf meer waard?

Vaak wordt gedacht dat een bedrijf dat groeit meer waard is dan een bedrijf dat niet groeit en dat investeerders daarom meer interesse hebben in een groei bedrijf. Dat is in principe correct, maar alleen als dit ook een groeiende cashflow betekent. Groeiende omzet vraagt meestal om extra werkkapitaal en investeringen. Als de positieve cashflow als gevolg van de omzet groei niet opweegt tegen de negatieve cash flow als gevolg van het extra werkkapitaal en investeringen, dan impliceert omzet- en winst groei juist een verlaging van de waarde.

Is een groei bedrijf minder risicovol dan een stabiel bedrijf?

Nee, snelle groeiers worden vaak juist als riskanter gezien. Ongecontroleerde groei leidt tot een negatieve cashflow en daarmee tot extra kapitaalbehoeften. De verwachte winstcijfers lijken misschien goed, maar door de grotere kapitaalbehoefte zijn snelle groeiers kwetsbaarder voor veranderingen en schommelingen op de markt.

Geen groei bedrijf? Wel degelijk interessant voor een management buy-out!

Investeerders die zijn gespecialiseerd in management buy-outs zijn wars van grote risico’s. Als uw bedrijf er een is uit de categorie degelijk, dan bent u voor een investeringsmaatschappij allerminst een muurbloempje. Groei kan namelijk ook komen door het overnemen van andere (degelijke) bedrijven. Veel management buy-out investeerders vinden daarom een ‘buy-and-build’ scenario met een ‘degelijk’ bedrijf als basis vaak interessanter dan alleen een groei bedrijf.

Zie ook onze whitepaper over management buy-outs.

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Rob Olfers

06 - 51 96 94 93
downloads