Goodwill

Wat is goodwill nou eigenlijk?

Het woord goodwill wordt vaak gebruikt bij bedrijfsovernames. En het wordt ook net zo vaak misbruikt. Eigenlijk is het heel eenvoudig: goodwill is de prijs die wordt betaald voor (de aandelen van) een bedrijf boven het zichtbare eigen vermogen dat uit de boekhouding blijkt, op het moment van de transactie. Niets meer en niets minder. Goodwill heeft niets te maken met het hebben van een goed klantenbestand, een goede naam, veel terugkerende klanten, etc.

Hoe de waarde van goodwill bepalen?

Vaak wordt gezegd dat voor een bedrijf veel of weinig goodwill moet worden betaald. Daar worden dan allerlei argumenten voor gegeven, die meestal kwalitatief van aard zijn. Echter, om de waarde van goodwill bij de koop of verkoop van een bedrijf te bepalen, voordat een transactie tot stand is gekomen, moet men eerst de marktwaarde van het eigen vermogen van het bedrijf bepalen. Daar zijn verschillende methoden voor, maar de beste methoden zijn gebaseerd op de toekomstige cash flow van een bedrijf. Dit beschrijven we elders op deze website. Als de marktwaarde van het eigen vermogen (meestal de aandelenwaarde) van het bedrijf is bepaald, dan trekt men daar de boekwaarde van het eigen vermogen volgens de jaarrekening van af. Het verschil dat overblijft zou men dan de waarde van goodwill kunnen noemen.

Wat zegt goodwill over de waarde van een bedrijf?

Eigenlijk niets. Alleen dat de boekwaarde van het eigen vermogen anders is dan de marktwaarde van het eigen vermogen. Vergelijk het met de waarde van een auto van 20.000 euro, die in 5 jaar is afgeschreven tot bijvoorbeeld een restwaarde van 4.000 euro. Als u de auto vervolgens kunt verkopen voor meer dan die restwaarde, bijvoorbeeld voor 7.000 euro, dan heeft u 3.000 euro goodwill ontvangen. Is deze auto dus veel waard, omdat er veel goodwill voor is betaald? Stel dat u de auto helemaal niet had afgeschreven en hij nog steeds voor 20.000 euro op de balans staat. Als u dezelfde auto nu verkoopt, wederom voor 7.000 euro want het is dezelfde auto, dan heeft u een negatieve goodwill (badwill) van 13.000 euro ‘ontvangen’. Hetzelfde geldt voor bedrijven: een bedrijf heeft een bepaalde waarde in het economisch verkeer. Die wordt niet anders als de waarde van het eigen vermogen volgens de boekhouding anders is, maar de goodwill wel.

Zie ook onze whitepaper over het kopen van een bedrijf.

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Norman Morseld

06 - 51 53 50 47
downloads