Volg de cashflow tijdens het proces

Home|Bedrijf kopen, Management buy-out|Volg de cashflow tijdens het proces

Bedrijf kopen? Volg de cashflow tijdens het proces

Een (ver)koopproces duurt gemiddeld 6-9 maanden.  Tijdens deze periode lopen de activiteiten van de onderneming gewoon door en kan er uiteraard van alles gebeuren binnen de  onderneming en in de omgeving waarin de onderneming actief is. Het komt ook voor dat de aandacht van de eigenaren minder bij de dagelijkse gang van zaken ligt door de verkoop. De ontwikkeling van de cashflow vormt daarom een dynamisch gebeuren die over het algemeen goed wordt gevolgd gedurende het proces en tijdens een boekenonderzoek. In menig overnameproces speelt dit een bepalende rol.

Financiële informatie loopt altijd achter, cashflow nie

Omdat de financiële informatie van een bedrijf (enigszins) achter loopt bij de werkelijkheid, is het onpraktisch om tijdens het koopproces continue een update van alle cijfers te vragen. Nieuwe informatie geeft weer nieuwe vragen en zo kan het proces erg lang gaan duren. Uiteraard geeft het voortdurend vragen naar nieuwe informatie ook irritaties en wantrouwen, als dat niet goed wordt aangepakt. Voor veel (kleinere) ondernemingen is het vaak niet eens mogelijk om de informatie te verstrekken, omdat de financiële administratie daar niet op is ingericht.

Cashflow volgt uit bankstanden

Een eenvoudige, maar doeltreffende manier om tijdens het proces inzicht te houden in de dagelijkse gang van zaken, is om regelmatig te vragen naar de bankstanden, die natuurljk een rechtstreeks gevolg zijn van de cashflow. Deze zijn eenvoudig en snel te achterhalen door de verkoper en zijn altijd up-to-date. De bankstanden geven exact weer hoe het met de cashflow van de onderneming gaat. Pas wanneer deze (flink) uit de pas loopt met uw verwachtingen op basis van de verstrekte informatie, is het tijd om aan de bel te trekken en verdere vragen te stellen. Natuurlijk moet daarbij wel rekening worden gehouden met normale dagelijkse mutaties van de cashflow van een bedrijf.

Zie ook onze whitepaper over het kopen van een bedrijf.

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Norman Morseld

06 - 51 53 50 47
downloads